top of page
Depositphotos_37771095_l-2015 2.jpg
PHOTO-2020-10-19-14-31-07.jpg

KUTSAL YEDİ 
RİTÜELİSTİK ŞİFA EGİTİMİ

Kartalın Yolu ve Kadim Bilgeliğin UyanışıToprakana Ruhaniliği,

şamanik pratikler,

ritüeller ve enerji bedenleri şifa yöntemlerini merkezine almış 

iyileşme ve dönüşüm metodlarının,

kor şamanizmin,

yani her geleneğin özünde var olanın, derinlemesine çalışıldığı, uygulandığı, tecrübeli yolcular için  bir eğitim ve kişisel dönüşüm alanıdır.

Sacred Seven Ritualistic Healing 

The Eagle's Eye and Awakening of the Ancient Wisdom

Mother Earth spirituality, shamanic practices, rituals, and energetic healing ways are at the center of this educational and personal transformation space for experienced seekers.


36B901C8-B61C-4AB2-AF19-AA6FA560BF48.heic

Kimler Katılabilir ?

Şifacılar,

Terapistler,

Aile Dizilimi rehberleri,

Somatik Uygulayıcılar,

Psikologlar,

Deneyimli Bitki Şamanizm yolcuları,

Kor şamanizm ve ritüelistik şifa, enerji beden şifa yöntemleri konusunda derinleşmek, 

İçindeki cengaveri ve şifacıyı uyandırmak, 

zaten var olan pratiğine, derinlik katmak isteyenler,

Ve en önemlisi üç yıllık yoğunlaşma sürecinde kalmaya kalbinden söz veren ciddi yolcular.

Katılmak isteyen adaylar, bire bir sözlü ön görüşmeden geçeceklerdir.

HAYAT ile Bağ Kur !

Hayatla, güneşin döngüleri ve getirdiği öğretiler ile doğru ilişki içinde olabildiğimizde, gerçek ile aramızdaki perde de aralanmaya başlıyor !

Kalp frekansında var olmayı,

kalbin sihirli doğası ve 

şamanik alem ile iletişimi  geliştirecek, temel ve ileri şamanik pratiklerin yanı sıra,

şamanizm ve ritüelistik yaklaşımlar ile, temel uygulamalı şifa pratiklerini, harmanlamayı öğreneceksiniz. 

Program, sıra dışı gerçekliklerde daha bilinçli bir çalışma için, daha köklü bir temel ve enerjik kapasite geliştirmek üzere,

enerji anatomisi, toprakana maneviyatı, zikr ve nefes, psişik-maneviyat, erken çocukluk dönemi / iç çocuk bilincinin şifası ve gelişimi üzerine çalışacak, 

ve etkili bir kolaylaştırıcı olabilmek için gerekli becerileri geliştireceksiniz.

Üç yılık süreci tamamlayanlar,

doğada tek başına kalacakları, vizyon arama seremonisine(visionquest ) katılım hakkı kazanacaklardır. 

Tamamlanma sonrası, kutsal ateşin huzurunda onurlandırma seremonisi ve kutlama gerçekleşecektir !

Bu üç yıllık sürece, mevcut meslek ve pratiğinize, hatta hayatınıza Şamanik ve Ritüelistik yaklaşımları, toprakana ruhaniliğini ve yaşamı harmanlamanıza yardımcı olması niyetiyle katılabileceğiniz gibi, yalnızca kişisel şifa, dönüşüm ve kendi öz gücünüzü gürletmek için katılabilirsiniz.

Niyet, katılımcıların sağlam ve kuvvetli kökler büyütmelerine destek olarak, temel öğretiler ile birlikte , kendi öz misyonlarına uyanmalarına, kutsal kalp yolunda öz-gürlüğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır !

Program:

4 Döngüden oluşmaktadır.

Sonbahar- Bırakıyorum

Kış-Kökleniyorum

İlkbahar-Yeniden Doğuyorum

Yaz-Gücüme Geliyorum

İlk yılda çalışılan konular şöyledir:

Enerji Beden Anatomisi

Şifacıyı Uyandırma

Şamanizm Nedir

Trance-Nefes-Kundalini Yoga

Kutsal Alan Hazırlama

Korunma ve Güvenli alan

Şifa Çarkı-Medicine Wheel

Kutsal Yönler ve Elementler

Kalbin Uyanışı

Rehberler ve Erk hayvanları ile buluşma

Ruhun İle Kavuşma

Otantik Misyonu Hatırlama

Temel Enerji Aktarım Metodları​

Çember Edebi

​​ 

Birinci Dönem İnziva Tarihleri :

6-10 Aralık 2023

27-31 Mart 2024

29 Mayıs-2 Haziran 2024

2. ve 3. döngü tarihleri daha sonra açıklanacaktır.

İkinci ve Üçüncü Döngü Konu Başlıkları şöyledir :

Altar ve Adak

Kalbin Kutsal alanında köklenme

Bu Bedende Var Olma

Elementler ile Şifalanma Yöntemleri

Enerji Bedenleri Şifa Yöntemleri arınma ve şifası

Çakra temizleme-dengeleme-hizalama

Enerjik Organ Nakli

Enerjik Bağ temizliği

Hara ve Öz Aktivasyonu

Trans-Nefes-Kundalini Yoga 

Ruh Kayıp parçalarını geri çağırma

Şamanizm ve Ritüelistik Şifa ile Erken Çocukluk Döneminin Şifası

Dişil ve Eril Enerjilerin Dengelenmesi

Şamanizm ve Ritüeller ile Geçmiş Hayatlar ve Atalardan özgürleşme

Hayat Hikayesi Dönüşümü

Geçiş Törenleri

Kalbin Özü

Özün Nurunda Buluşma

Senede Üç kere gerçekleşecek birebir inzivaların yanı sıra, aylık zoom üzeri buluşmalar, terleme çadırı ( sweatlodge ) arınma ritüelleri ile destek, aylık birebir trans ve nefes günleri gerçekleşecektir.

Yardımcı eğitmen ve asistanlar hakkında bilgiler yakında güncellenecektir.

Who can participate ?

Healers

Therapists

Family Constellation practitioners,

Somatic Practitioners,

Psychologists

Experienced Plant Shamanism travelers,

Seekers who like to get a deeper sense of core shamanism and ritualistic energetic healing methods.

 Those who want to awaken the inner warrior and healer,

And for those who want to add depth to their already existing practice,

And most importantly, serious travelers who have made a heartfelt commitment to stay for the three-year intensification.

Candidates who wish to participate will undergo a one-on-one oral preliminary interview.

 

Bonding with LIFE!

When we can be in the right relationship with life, with the cycles of the sun and the teachings it brings, the veil between us and the truth begins to open!

To exist on the heart frequency,

the magical nature of the heart

will improve communication with the shamanic realm.

As well as basic and advanced shamanic practices,

You will learn to blend basic applied healing practices with shamanism and ritualistic approaches. 

The program is about developing A grounded and safe foundation and energetic capacity for more conscious work in extraordinary realms.

You will work on energy anatomy, earth spirituality, zikr and breath, psychic-spirituality, healing and development of early childhood, 

and develop the necessary skills to be an effective facilitator.

 

Those who have completed the three-year period,

will be entitled to participate in a vision-quest ceremony, where they will be alone in nature to establish e deeper and stronger connection with their Heart's Altar.

Upon completion, an honoring ceremony and celebration will take place in the presence of the sacred fire!

You can participate in this three-year process with the intention that it will help you blend Shamanic and Ritualistic approaches, earth spirituality and life into your current practice, even to your life, or you can participate simply for personal healing, transformation and to amplify your own core power.

The intention is to help the participants to grow firm and strong roots, together with the fundamental teachings, to awaken to their core mission, to achieve self-liberation on the path of the sacred heart!

Program

3 Cycles.

Each cycle consists of 4 phases which take place in approximately one year:

Winter :I'm Grounded

Spring : I Re-born

Summer-I'm Coming to Power

West : I let Go

The subjects studied in the first year are as follows:

Energy Body Anatomy

Waking the Healer

What is Shamanism

Trance-Breath-Kundalini Yoga

Sanctuary Preparation

Protection and Safe space

Healing Wheel-Medicine Wheel

Sacred Aspects and Elements

Awakening of the Heart

Meeting with guides and Erk animals

Reunion with Your Soul

Remembering the Authentic Mission

Basic Energy Transfer Methods

Circle Literary

 

First Semester Retreat Times :

December 6-10, 2023

March 20-24, 2024

May 29-June 2, 2024

Cycle 2 and 3 dates will be announced later.

Second and Third Cycle Topics are as follows:

Altar

Rooting in the Sacred space of the heart

Existence in this Body

Healing with the Elements

Energy Bodies Healing Methods purification and healing

Chakra cleansing-balancing-alignment

Energetic Organ Transplant

Energetic Bond cleaning

Hara and Self Activation

Trans-Breath-Kundalini Yoga 

Recalling lost pieces of the soul

Healing Early Childhood with Shamanism and Ritualistic Healing

Balancing Feminine and Masculine Energies

Liberation from Past Lives and Ancestors through Shamanism and Rituals

Life Story Transformation

Transition Ceremonies

Essence of the Heart

Meeting in the Light of Essence

 

 

In addition to the one-on-one retreats that will take place three times a year, there will be monthly meetings on the zoom, support with sweatlodge purification rituals, monthly one-on-one trance and breath days.

 

 

Information about co-instructors and assistants will be updated soon.

2D7A55E7-ABA7-4E4E-80DB-48468BB87E4A.jpegMekan ve Konaklama :

Bodrum, Karakaya Valley.

Eğitim bedeli ,

Dönem başına :

Üç inziva, konaklama& yemek,

aylık zoom buluşmaları dahil

3000 Euro

Ödeme Planı mevcuttur !

Mekan, konaklama ile ilgili sorularınız, rezervasyon  ve ön ödeme için whatsapp yoluyla şu numaradan , mekan ile iletişime geçebilirsiniz :

Doğukan Çağıran :+90 507 207 27 78

Venue and Accommodation :

Bodrum, Karakaya Valley.

Cost of training ,

Per semester:

Three retreats, accommodation & meals,

including monthly zoom meetups

3000 Euros

Payment plan is possible !


For questions about the venue, accommodation, reservation and prepayment, you can contact the venue via whatsapp at the following number:

Doğukan Çağıran :+90 507 207 27 78

A6FD6494-74D7-4120-A2D9-4916AC79AA01.jpeg

KALBİN

ruhun , ya da bedenin kocaman bir evet diyorsa ;

Elif ile bir ön görüşmeye hazırsınız demektir.

Lütfen sacredsevenworks@gmail.com adresine,

"şifa eğitim- ön görüşme" konulu bir email atınız.

Size uygun bir zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Sevgiyle.

Şimdiden güzelliklere vesile olması dileğiyle !

85CFA8AA-83CD-4200-A980-272DD3CB6CB3.jpeg
bottom of page