Niyet

Doğu, güney, batı ve kuzey...
Gök Baba ve Toprak Ana...
Dişil ve erkek...
Toprak, hava su ve ateş...
Kalbimizde bir olsun niyetiyle!

Kutsal kalpte, kalbin en derinlerinde 
Ne dişiyim, ne de erkek…
Ne suyum ne de ateş...
Ne kuzeydeyim ne de güneyde…

Hepimizin buluştuğu yer,
Bir olduğumuz yer,
Yoktan var edebildiğimiz yer...
Sevgiyle...saygiyla...alçak gönüllülükle…

Aşk yolunda yürüyen, 
Ata Ruhlara...
Dedelere, ninelere...
Bilgelere, erenlere... 
Fısıldıyoruz kalbimizin en derinlerinden,
İnsan olmanın kutsallığını hatırlayabilmek niyeti ile!

Şifacı Bildirimi

Doğu, Güney, Batı, Kuzey, Toprak Ana, Gök Baba ve Kutsal kalbe, yani 7 kutsal yöne edilen dualar ve söylenen niyetler sonucu oluşturulan enerji alanı, şifa çalışmalarının özünü oluşturuyor. Bu alan yaşayan ve ruhu olan bir alan... Bizlere şifa, farkındalık, dönüşüm, sevgi, bilgelik, korunma ve ışık getiriyor.

Sesle Şamanik Şifa

Elif müzik, ses ve şamanizme olan ilgi ve sevgisini, yedi kutsal yönden gelen şifa güçleri ile Şamanik Ses Yolculuğu çalışmlarında birleştiriyor…Yolculuk sırasında yaratılan sesler, özel niyetlerle, insan enerji alanında dolaşarak tıkalı kalmış, donuk enerjileri harekete geçirerek, alanın tekrar sağlıklı bir şekilde …

Öz Resimleri

Bizler fiziksel dünyada yaşayan enerji varlıklarıyız… Bu enerji, duygularımız, hislerimiz, anılarımız, kalbimizin arzuları ve özden gelen gerçeklerimiz ile şekillenir… Elif, kişinin ruhsal dünyasına şamanik bir yolculuk yapar... Bu yolculukta gördüğü vizyonları, mesajları, hisleri tuvale aktarır… Bu sayede ruhunuzla direkt ...

Bireysel Seanslar

Bireysel seanslarda, yedi kutsal yönün aktivasyonu, kişiye özel dualar ve niyetler ile şifa'nın gerçekleşebilmesi için kutsal bir mekan hazırlanır. Elif, bu kutsal yedi yönden gelen enerjilere kanal olur. Karşılıklı niyet belirlendikten sonra, enerji aktarımı ile birlikte, sezgisel rehberlik, doğadan...

Kişiye özel geçiş törenleri

Geçiş kutsal ayinleri kişiye hazırlanmış özel törenlerdir ve hayatının bir evresinde diğerine geçişi işaretler. Bu geçişler genelde ergenlikten yetişkinliğe geçişi ifade etse de, doğumlar ve başlangıçlar, inisiyasyonlar, ortaklıklar, ayrılıklar, sonlar veya ölüm bu önemli geçiş noktalarındandır. 

Yeniay, Dolunay ve Gündönümü Seremonileri

Bu zamanlar plan yapmak ve artık ihtiyacımız olmayan enerjileri bırakmak, yeniyi kucaklamak için çok önemlidir. İşte biz de bu günlerde buluşarak meditasyon, içsel yolculuk yaparak öncelikle neye ihtiyacımız olduğuna veya neyi bırakmak istediğimize